מערכת לחישוב רמת השירות

ניהול רמת השירות של ביה"ס

המערכת מחשבת את צפי רמת השירות של ביה"ס.

ניתן ע"י סימולציה למקסם את רמת השירות, ואף לבחון כדאיות היקף העסקה של נותני השירות למיניהם עפ"י טעמכם ועפ"י שיקול הדעת הפדגוגי.

באמצעות המערכת ניתן לבדוק את המשמעויות הכספיות עקב חוסר/עודף במתן שירות מסוים המשפיע על רמת השירות, את המשמעות הכספית של הוספת תפקיד או שעות לתפקיד. 

באמצעות המערכת ניתן לערוך סימולציה של כמה שעות תפקיד יש לתת בכל סעיף וסעיף כדי לנצל את מלוא הפוטנציאל של רמת השירות עבור ביה"ס.