צפיה בדמו מערכת נתיב

חישוב גמולים

חברת נתיב מערכות פיתחה מודול של חישוב גמולים

 

חישוב גמולים - 

באמצעות המערכת ניתן לחשב גמולים להם זכאים המורים בגין משרתם. ניתן להפיק דוח מרכז של כל הנתונים. 

שלח לנו מייל