חישוב גמולים

חישוב גמולים

באמצעות המערכת ניתן לחשב גמולים להם זכאים המורים בגין משרתם.
המערכת תומכת בגמולי מקצועות הכנה לבגרות, גמולי תפקיד, גמולי ריכוז ועוד.
ניתן להפיק דוח מרכז של כל הנתונים לטובת מדור השכר בבעלות.