מערכת ניהול פרופיל

ניהול פרופיל המורים של ביה"ס

באמצעות מערכת נתיב תוכלו לבצע סימולציות ואופטימיזציה של פרופיל המורים עפ"י טעמכם ועפ"י שיקול הדעת הפדגוגי בכל חודש נתון. כמו כן, ניתן לבדוק כדאיות העסקה של מורים והיקפי משרה, ולבדוק מהו הפרופיל הצפוי לביה"ס לשנת הלימודים. בנוסף, ישנה אפשרות לערוך סימולציה לשנת הלימודים הבאה. 
המערכת עורכת השוואה ומצביעה על פערים בין הנתונים שנקלטו במשה"ח לבין נתוני הביצוע בפועל, כך שניתן לעלות על טעויות במשה"ח ולטפל באופן מיידי.

יש לציין כי הפרופיל אינו המרכיב היחיד עליו צריך לתת את הדעת מהיום ואילך. ישנם מרכיבים נוספים כגון: שעות גיל, גמולי השתלמות ואחוזי הצטרפות לרפורמה, המשפיעים כל אחד בדרכו על עלות השעה השבועית המכתיבה את תקציב ביה"ס.

התוכנה המוצעת מאפשרת שליטה מירבית וניהול מושכל של המשאב הזה.