בקרת קליטת תלמידים

בקרת שעות תלמידים

המערכת משווה בין הנתונים המוזנים ע"י ביה"ס למצבת התלמידים החדשה, לבין הנתונים הנקלטים בפועל ע"י משה"ח. 

השוואה זו מציפה בלחיצת כפתור פערים בין נתוני התלמידים בביה"ס לבין קליטת התלמידים במשה"ח, ומאפשרת טיפול מיידי ומהיר מול משה"ח.

הליך זה של השוואה חוסך זמן רב ואת ההשוואה הידנית שנערכת בנושא.