צפיה בדמו מערכת נתיב

בסיס הקמת הדיווח תשע"ט

חוברת הקמת בסיס הדיווח תשע"ט

חוברת הקמת בסיס הדיווח המלאה

 

לנוחיותכם חילקנו את החוברת לפי הפרקים:

 

תאריכים לדיווח:

מצבת מורים

* דיווח מעודכן לתשע"ט  - עד 31.11.2018

* טיפול בשגיאות קליטה ודיווח - עד 31.01.2019

* הגשת דו"ח קליטה חתום ע"י רו"ח - 14.2.2019

* הגשת דו"ח קליטה חתום ע"י רו"ח (במידה ויהיו שינויים) - 3.5.2019

 

רמת שירות

* פתיחת מערכת רמת שירות לדיווח - 15.11.18

* תאריך אחרון לדיווח רמת שירות - 28.2.19

חומרי הדרכה מתשע"ז/תשע"ח (דיווח עובדי הוראה במנבסנ"ט):

בנושא רמת השירות - משה"ח מדגיש כי מוסדות שלא יעבירו ממשק למשה"ח כנדרש, יחשבו עבורם את ברירת המחדל הנמוכה של רמת השירות (מינימום).

 

בירורים בנושא רמת השירות יש לפנות אל מר אמנון לוי לטל' 02-5603866

ביה"ס של המינהל ההתיישבותי יפנו אל מר יהושוע צדוק טל'- 03-6898818/9

 

 

 

שלח לנו מייל