חברת נתיב מערכות ניהול נבחרה כספק מורשה של משרד החינוך בנושא מערכת השעות הבית ספרית.

הכירו את מערכת שבילים בניית מערכת שעות בלחיצת כפתור

מערכת שבילים הינה פשוטה, יעילה ומהירה ביותר – שיבוץ מערכת שעות תוך דקות ספורות ללא צורך במשבץ חיצוני (כל אחד יכול להפעיל!)

נסו את המערכת עוד היום! לפרטים: 04-9581231. 

לשימוש מיידי בשבילים

חדשות ועדכונים

10:30 05/09/2019

אישור נתוני העסקה מקוון

באפשרותכם להפיק בדף זה אישור נתוני העסקה מקוון, חתום בחתימה דיגיטלית, עבור עובדי הוראה המועסקים בבעלות הרלוונטית אליכם. את האישור יכולים להפיק בעלי הרשאה למערכת עוש"ר - אחראי עובדי הוראה שאינם רשמיים בבעלות או אחראי איחוד משכורת בבעלות. לקבלת ההרשאה המתאימה יש להיכנס לדף הרשאות למערכות המשרד, למלא טופס בקשת הרשאה ולצרפו לפנייה מקוונת בדף ההרשאות.

14:00 29/08/2019

קול קורא לשעות תגבור

תאריך אחרון להגשת קולות קוראים לשעות תגבור נדחה לתאריך 5.9

16:40 22/08/2019

מצ"ב חוזר לבעלויות תשע"ט/10 – בנושא תגמול עובדי הוראה בגין השיגי בתי הספר לשנה"ל תשע"ט.

תגמול לעובדי הוראה בגין הישגי בית הספר בשנת הלימודים תשע"ט, לעובדי ההוראה המדורגים בדירוג עובדי הוראה בחטיבה העליונה, המועסקים על-ידי הבעלויות על החינוך העל יסודי המפוקחות על-ידי משרד החינוך (להלן: "עובדי הוראה"), בהתאם לחלקיות העסקתם בחטיבה העליונה, בין אם הינם מועסקים על-פי רפורמת עוז לתמורה ובין אם טרם הצטרפו לרפורמת עוז לתמורה.

12:30 21/08/2019

תחומי ההתמחות שלנו

נתיב מערכות מתמחה בנושאים רבים הקשורים לכלכלת החינוך.

לנתיב מערכות הידע, היכולת, הניסיון והכלים לתת מענה איכותי ומקצועי ולהתאים את עבודתה לצרכי הלקוח. 

תכנון וארגון נכון של מערכת התקציב הבית ספרית מאפשרים מעקב ובקרה על מפתחות התקצוב של משרד החינוך, זאת לצד יצירת כלי ניהול לניתוח וקבלת החלטות המשפיעות על התחום הפדגוגי ומניעת גירעונות כספיים המכבידים על ביה"ס והרשות המקומית. תקצוב, בקרה ודיווח נכונים מאפשרים הגדלת התקבולים ממשה"ח וניצול יעיל של המשאבים הכספיים העומדים לרשות ביה"ס.

 

  • בניית תקציב ככלי ניהולי לניתוח וקבלת החלטות.
  • מימוש מלוא ההכנסות המגיעות ממשרד החינוך.
  • בדיקה וניתוח מצבו הכספי של בית הספר.
  • הקמה והטמעה של מודל לניהול כלכלי בבית הספר וברשות.
  • בדיקה ועריכת פרופיל מורים ודו"ח רמת שרות אופטימאליים. 
  • ביקורות תקן לבתי"ס ולבעלויות.
  • בנייה ובדיקת מערכת ההסעות ברשות.
  • הטמעה וליווי מודל ניהול עצמי בבית הספר. 

 

 

מידע נוסף

מוצרים מבית נתיב

מערכת נתיב - לניהול פרופיל, רמת שירות, בקרת תלמידים וחישוב גמולים לשכר

המוצר הראשון מבית נתיב מערכות ניהול הינו מערכת נתיב. באמצעות המערכת ניתן לשלוט באופן מלא על כל ההשלכות הכלכליות והכספיות הנובעות משינויים במצבת התלמידים, מצבת המורים ונותני השירות למיניהם, וכמו כן לבנות את משרות המורים והגמולים השונים להם הם זכאים. באמצעות השימוש במערכת ניתן להגדיל את ההכנסות ממשה"ח. 

המערכת הושקה לראשונה עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ו (קיץ 2015) ומשווקת בהצלחה רבה לצרכי בתיה"ס בכל המגזרים. 

מערכת שבילים - בניית מערכת השעות הבית ספרית בלחיצת כפתור

נתיב מערכות ניהול נבחרה לשמש כספק מורשה של משרד החינוך בנושא מערכת לבניית מערכת שעות עבור בית הספר. מערכת שבילים הינה מערכת פשוטה, ידידותית למשתמש, יעילה ומהירה ביותר – שיבוץ מערכת תוך דקות ספורות וללא צורך במשבץ חיצוני (כל אחד יכול להפעיל!). מערכת שבילים מתממשקת עם המערכות הפדגוגיות. המערכת מאובטחת ומאושרת ע"י משרד החינוך.  

 

 

 

מידע נוסף

שלח לנו מייל