הכירו את

מערכת שבילים

חברת נתיב מערכות ניהול נבחרה כספק מורשה של משרד
החינוך בנושא מערכת השעות הבית ספרית

חדשות ועדכונים

11:40 | 13.05.2020

מערכת מענקי לימודים נפתחה להגשת בקשות למענק שעות לשנה"ל תשפ"א

המערכת פתוחה להגשת בקשות למענק שעות לשנת הלימודים תשפ"א עד לתאריך 20.06.2020. מנהלי מוסדות ונציגי בעלויות יטפלו בבקשות עד 10.07.2020.

קרא עוד
11:30 | 31.12.2019

עדכון בנושא תשלומי הורים

בחוזר תשלומים המעודכן לחודש דצמבר 2019 ישנם מספר נושאים חשובים: עדכוני שכר לעובדים מנהליים, עו"ס ועוד. בנוסף קיים עדכון בנושא תשלומי הורים שכדאי לשים לב אליו.

קרא עוד
10:30 | 31.10.2019

העברת מקדמה עבור סעיף הכלה והשתלבות – נושא 657

בימים האחרונים פורסם מכתב הבהרה בנושא דיווח ביצוע תקציב הכלה והשתלבות תשע"ט, עבור מוסדות יסודיים וחט"ב.

כנסו להסבר ולמידע נוסף.

קרא עוד

תחומי ההתמחות שלנו

בניית תקציב ניהולי

נתיב מערכות מתמחה בבניית תקציב כולל: תקציב הכנסות ממשה"ח וגורמי השמה שונים, לצד בניית תקציב הוצאות עבור שכר מורים, שכר עובדים והוצאות שוטפות. תקציב זה משקף את תכנית העבודה הפדגוגית של בית הספר בראי המספרים והתקציבים. 

קרא עוד
מימוש מלא ההכנסות

נתיב מערכות מתמחה בבניית מודל ייחודי שביכולתו לעקוב מידי חודש בחודשו אחר ההכנסות המגיעות לביה"ס ולרשויות המקומיות ממשה"ח. ביכולתנו להצביע על פערים בתקצוב משה"ח, הסיבות לכך ואופן הטיפול במימוש מלוא ההכנסות המגיעות.

קרא עוד
הקמת והטמעת מודל ניהול כלכלי

נתיב מערכות מתמחה במתן שירותי ניהול כלכלי לבתי ספר ורשויות. לנתיב מערכות  מודל ייחודי בו נוכח נציג מטעמה על פי הצורך, הנושא באחריות המלאה לתחומי הניהול הכלכלי, הניהול התקציבי והניהול הכספי של ביה"ס והרשות בתחום החינוך.

קרא עוד
בדיקה ועריכת פרופיל מורים

נתיב מערכות  מתמחה במתן ייעוץ להגשת פרופיל מורים ורמת שירות אופטימליים עבור ביה"ס למשה"ח. הגשת פרופיל ורמת שירות באופן מקצועי מאפשרת מיצוי מלוא פוטנציאל ההכנסות המגיעות לביה"ס ממשה"ח עבור נושאים אלו.

קרא עוד
ביקורות תקן

נתיב מערכות  מתמחה בליווי ביקורות הנערכות ע"י משה"ח בנושאי תקני ביה"ס או תקנים בבעלויות. הליווי מאפשר לביה"ס/לבעלות לעבור את הביקורת בהצלחה.

 

קרא עוד
בנייה ובדיקת מערכת הסעות

נתיב מערכות פיתחה מודל ייחודי לבנייה, ארגון ובקרה של מערך הסעות התלמידים ברשויות. המודל כולל את תחומי החינוך המיוחד, החינוך הרגיל, ועובדי הוראה.  

 

קרא עוד
ניתוח מצב כספי

נתיב מערכות מתמחה בבניית מודל ייחודי, שביכולתו למפות את מצבו הכלכלי של בית הספר לאור היעדים הפדגוגיים של הארגון. בעזרת מודל המיפוי ניתן להצביע על נקודות החוזק והחולשה של ביה"ס.

קרא עוד
הטמעת מודל ניהול עצמי

נתיב מערכות מסייעת ומלווה בהטמעה וליווי בתי ספר שעברו למודל ניהול עצמי עפ"י הנחיות משרד החינוך, והרשות. השירות נתמך על ידי מנהלי חשבונות, כלכלנים ורואי חשבון שהתמחו במתן שירות זה.

קרא עוד

הלקוחות שלנו

מספרים על נתיב