הכירו את

מערכת נתיב

המערכת שתקל עבורכם את דיווח פרופיל המורים ורמת השירות

חדשות ועדכונים

10:02 | 12.04.2021

דיווח רופא ואחות ברמת השירות תשפ"ב

החל משנת הלימודים תשפ"ב חלה חובת אישור הפיקוח על הבריאות על דיווח תפקיד רופא או אחות ברמת שרות. 

על מנהלי בתי הספר להקפיד לדווח את מספר הרישיון הרפואי הנכון של הרופא והאחות בזמן הדיווח.

 

קרא עוד
09:36 | 22.03.2021

היערכות ליישום עוז לתמורה של עובדי הוראה לשנת הלימודים תשפ"ב

פוסם חוזר המרכז את ההנחיות המרכזיות הנוגעות להערכות ליישום עוז לתמורה של עובדי הוראה, לשנת
הלימודים תשפ"ב.
תשומת לבכם, לוועדות החריגים לכניסה ויציאה מעוז לתמורה, לרבות אופן הגשת הבקשות, מועדי ההגשה
ודיוני הוועדות.

קרא עוד
09:30 | 03.02.2021

השתלמות לספרנים- הערכות לקראת תשפ"ב

השתלמות לעובדי ספריות בתי הספר - אביב תשפ"א

ההשתלמות מיועדת לעובדי ספרייה ותיקים בבתי הספר העל-יסודיים שאין ברשותם תעודת ספרן או מידען, אך הם בעלי תואר אקדמי אחר או תעודת הוראה.

קרא עוד

תחומי ההתמחות שלנו

בניית תקציב ניהולי

נתיב מערכות מתמחה בבניית תקציב כולל: תקציב הכנסות ממשה"ח וגורמי השמה שונים, לצד בניית תקציב הוצאות עבור שכר מורים, שכר עובדים והוצאות שוטפות. תקציב זה משקף את תכנית העבודה הפדגוגית של בית הספר בראי המספרים והתקציבים. 

קרא עוד
מימוש מלא ההכנסות

נתיב מערכות מתמחה בבניית מודל ייחודי שביכולתו לעקוב מידי חודש בחודשו אחר ההכנסות המגיעות לביה"ס ולרשויות המקומיות ממשה"ח. ביכולתנו להצביע על פערים בתקצוב משה"ח, הסיבות לכך ואופן הטיפול במימוש מלוא ההכנסות המגיעות.

קרא עוד
הקמת והטמעת מודל ניהול כלכלי

נתיב מערכות מתמחה במתן שירותי ניהול כלכלי לבתי ספר ורשויות. לנתיב מערכות  מודל ייחודי בו נוכח נציג מטעמה על פי הצורך, הנושא באחריות המלאה לתחומי הניהול הכלכלי, הניהול התקציבי והניהול הכספי של ביה"ס והרשות בתחום החינוך.

קרא עוד
בדיקה ועריכת פרופיל מורים

נתיב מערכות  מתמחה במתן ייעוץ להגשת פרופיל מורים ורמת שירות אופטימליים עבור ביה"ס למשה"ח. הגשת פרופיל ורמת שירות באופן מקצועי מאפשרת מיצוי מלוא פוטנציאל ההכנסות המגיעות לביה"ס ממשה"ח עבור נושאים אלו.

קרא עוד
ביקורות תקן

נתיב מערכות  מתמחה בליווי ביקורות הנערכות ע"י משה"ח בנושאי תקני ביה"ס או תקנים בבעלויות. הליווי מאפשר לביה"ס/לבעלות לעבור את הביקורת בהצלחה.

 

קרא עוד
בנייה ובדיקת מערכת הסעות

נתיב מערכות פיתחה מודל ייחודי לבנייה, ארגון ובקרה של מערך הסעות התלמידים ברשויות. המודל כולל את תחומי החינוך המיוחד, החינוך הרגיל, ועובדי הוראה.  

 

קרא עוד
ניתוח מצב כספי

נתיב מערכות מתמחה בבניית מודל ייחודי, שביכולתו למפות את מצבו הכלכלי של בית הספר לאור היעדים הפדגוגיים של הארגון. בעזרת מודל המיפוי ניתן להצביע על נקודות החוזק והחולשה של ביה"ס.

קרא עוד
הטמעת מודל ניהול עצמי

נתיב מערכות מסייעת ומלווה בהטמעה וליווי בתי ספר שעברו למודל ניהול עצמי עפ"י הנחיות משרד החינוך, והרשות. השירות נתמך על ידי מנהלי חשבונות, כלכלנים ורואי חשבון שהתמחו במתן שירות זה.

קרא עוד

הלקוחות שלנו

מספרים על נתיב