תחומי התמחות

 • בניית תקציב ככלי ניהולי לניתוח וקבלת החלטות:
  נתיב מערכות מתמחה בבניית תקציב כולל: תקציב הכנסות ממשה"ח וגורמי השמה שונים, לצד בניית תקציב הוצאות עבור שכר מורים, שכר עובדים והוצאות שוטפות. תקציב זה משקף את תכנית העבודה הפדגוגית של בית הספר בראי המספרים והתקציבים. בניית התקציב הכולל מהווה כלי ניהולי לניתוח וקבלת החלטות פדגוגיות שוטפות לצד החלטות אסטרטגיות ארוכות טווח. לנתיב מערכות כלים מקצועיים המותאמים לרפורמות 'עוז לתמורה' בחטיבות העליונות ו'אופק חדש' בחטיבות הביניים. כלים אלה יכולים לסייע בחיזוי ובשליטה מוחלטת בהשלכות הרפורמות הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.
 • מיצוי הכנסות ממשרד החינוך:
  נתיב מערכות מתמחה בבניית מודל ייחודי שביכולתו לעקוב מידי חודש בחודשו אחר ההכנסות המגיעות לביה"ס ולרשויות המקומיות ממשה"ח. ביכולתנו להצביע על פערים בתקצוב משה"ח, הסיבות לכך ואופן הטיפול במימוש מלוא ההכנסות המגיעות.
   
 • בדיקה וניתוח מצבו הכלכלי של ביה"ס:
  נתיב מערכות מתמחה בבניית מודל ייחודי, שביכולתו למפות את מצבו הכלכלי של בית הספר לאור היעדים הפדגוגיים של הארגון.

  בעזרת מודל המיפוי ניתן להצביע על נקודות החוזק והחולשה של ביה"ס ולהציע דרכים אופרטיביות להתייעלות, תוך שימת דגש על טובת התלמידים.
 • הקמה והתאמה של מודל לניהול כלכלי בבית הספר וברשות
  נתיב מערכות מתמחה במתן שירותי ניהול כלכלי לבתי ספר ורשויות. לנתיב מערכות  מודל ייחודי בו נוכח נציג מטעמה על פי הצורך, הנושא באחריות המלאה לתחומי הניהול הכלכלי, הניהול התקציבי והניהול הכספי של ביה"ס והרשות בתחום החינוך. המודל מאפשר הורדת עלויות כספיות לארגון לצד ליווי מקצועי ואיכותי שוטף.
 • מערכת נתיב - לניהול פרופיל מורים ורמת השירות: 

  בדיקה ועריכת פרופיל מורים ורמת שירות אופטימליים לביה"ס: 

  נתיב מערכות  מתמחה במתן ייעוץ להגשת פרופיל מורים ורמת שירות אופטימליים עבור ביה"ס למשה"ח. הגשת פרופיל ורמת שירות באופן מקצועי מאפשרת מיצוי מלוא פוטנציאל ההכנסות המגיעות לביה"ס ממשה"ח עבור נושאים אלו.
  נתיב מערכות פיתחה את מערכת נתיב - מערכת ממוחשבת אינטרנטית המאפשרת תכנון אופטימלי של פרופיל המורים ורמת השירות הבית ספרית. המערכת מאפשרת שליטה מלאה על המשמעות הכספית הנובעת מכל שינוי בשעות מורים ונותני השירות למינהם, ומאפשרת לערוך סימולציות שונות. 


  בקרת קליטת תלמידים: 

  נתיב מערכות פיתחה מערכת ממוחשבת אינטרנטית הקולטת את דיווחי בתיה"ס ממנב"ס התלמידים ומשווה את הדיווח לקליטה בפועל במערכת מית"ר של משה"ח. המערכת מצביעה על הפערים בקליטה ומאפשרת בלחיצת כפתור להבחין מהן הבעיות בכל ממשק אפשרי. 

 • ביקורות תקן לבתי"ס ולבעלויות:
  נתיב מערכות  מתמחה בליווי ביקורות הנערכות ע"י משה"ח בנושאי תקני ביה"ס או תקנים בבעלויות. הליווי מאפשר לביה"ס/לבעלות לעבור את הביקורת בהצלחה.
 • בנייה ובדיקת מערך ההסעות ברשות:
  נתיב מערכות פיתחה מודל ייחודי לבנייה, ארגון ובקרה של מערך הסעות התלמידים ברשויות. המודל כולל את תחומי החינוך המיוחד, החינוך הרגיל, ועובדי הוראה. לנתיב מערכות היכולת למקסם את הכנסות הרשות בעבור מגוון פעילויות ההסעה ולייעל את מערך ההוצאות הכרוכות במתן שירות הכרחי זה.
 • הטמעה ולווי מודל ניהול עצמי בביה"ס:
  נתיב מערכות מסייעת ומלווה בהטמעה וליווי בתי ספר שעברו למודל ניהול עצמי עפ"י הנחיות משרד החינוך, והרשות. השירות נתמך על ידי מנהלי חשבונות, כלכלנים ורואי חשבון שהתמחו במתן שירות זה.
 • ייעוץ כלכלי כללי:
  לאור הניסיון הרב שנצבר בנתיב מערכות  במהלך השנים ובזכות הצוות המקצועי, ביכולתנו להציע מגוון רחב של פתרונות לבעיות שונות העולות אצל הלקוח בכל תחום הקשור לכלכלת החינוך, ובכלל זה חשבות שכר, ביקורת מאזנים והנהלת חשבונות.