צפיה בדמו מערכת נתיב

מדריך למשתמש במערכת שבילים

שלום וברוכים הבאים למערכת "שבילים" לשיבוץ מערכת שעות!

 

חשוב מאוד לקרוא את הנחיות העבודה ולעבוד צעד צעד לפי ההנחיות. (לנוחיותכם, ניתן להדפיס את ההנחיות)

 

 שלבי עבודה:

 

 1. הגדרות בית הספר
 2. הגדרת הכיתות
 3. העלאת נתוני המורים
 4. הגדרת מקצועות
 5. שיבוצים
 6. הפקת דוחות
 7. ניהול שוטף

 

תחילת העבודה נעשית בשלב "תכנון ובנייה" ומוצגת בסרגל ההתקדמות בראש המסך

 

 

  הגדרות בית הספר

 

 • יש לבחור את כל הנתונים המתאימים בעמוד זה: שפה; מגזר; ימי שבוע הלימודים.
 • שעת תחילת הפעילות בביה"ס.
 • מספר מרבי של השיעורים ביום הלימודים.

 

 

 

הוספת הפסקות – בכניסה למבנה שלד מערכת השעות-כלל בית ספרי יופיע בצד שמאל כפתור  בלחיצה עליו ייפתח חלון ובו עליכם לבחור לאחר איזה שיעור תהיה ההפסקה ומה משכה (בדקות), לאחר מכן יש ללחוץ  ולהמשיך לקביעת ההפסקה הבאה.

 

 

שינוי אורך השיעורים – לכל שיעור יש שעת התחלה וסיום. על מנת לשנות את אורך השיעור, ניתן ללחוץ על השעות המסומנות בקו מקוטע  ייפתח חלון שבו ניתן יהיה לבחור את אורך השיעור הרצוי.

 

 

שינוי שעות תחילת / סיום יום הלימודים לכל ביה"ס ולכל שכבה בנפרד:


נלחץ על השורה מבנה שלד מערכת השעות (כלל בית הספר / כל שכבה בנפרד) וייפתח חלון של מבנה המערכת, כשכל השיעורים צבועים בכחול. בלחיצה על השיעור הראשון / האחרון ביום, נחסום את האפשרות לשיבוץ שיעור בשעה זו. ניתן, כמובן, לחסום שיעורים נוספים מתחילת היום או מסופו, אך לא באמצע היום.

 

 

חדרי לימוד – כיתות האם מוגדרות אוטומטית לפי מספר הכיתות בכל שכבה כפי שהגדרתם. ניתן להוסיף חדרי לימוד הנמצאים בביה"ס, בלחיצה על הוספת חדר נקליד את שם החדר, מה המקצוע הנלמד בו ואם הוא בלעדי למקצוע או לא, ונלחץ על .

 

חזרה לתפריט הראשי

 

         כיתות   

 

 • הגדרת טווח כיתות של בית הספר בסרגל שבראש העמוד.

 

 • הגדרת מספר כיתות בכל שכבה. בלחיצה על סימני הפלוס והמינוס ניתן לקבוע את מספר הכיתות שבכל שכבה.

 

 • לכל כיתה יש שורה ובה ניתן לכתוב לבחירתך: שם המחנך; מס' התלמידים; שם הכיתה.

חזרה לתפריט הראשי 

 

 

  מורים

 

בעמוד זה נוסיף את פרטי המורים המלמדים בביה"ס באחת משתי הדרכים הבאות:

 • אפשרות ידנית:
 • נלחץ על הוספת מורה חדש, נקליד את שם המשפחה והשם הפרטי של המורה ונלחץ  כדי לשמור את הנתונים.

 

 • לאחר מכן, נוכל למשוך את סרגל הגלילה שמאלה על מנת להקליד את שאר נתוני המורה: ש"ש צפויות (פרונטליות); שעות פרטניות; שעות שהייה/תומכות; רפורמה; היקף משרה וכו'. שאר הנתונים נשמרים בצורה אוטומטית.

 

 

 • טעינת קובץ אקסל:
 • בראש העמוד יש אפשרות ל  כשהקובץ ירד, יש למלא בו את פרטי המורים, לשמור את הקובץ במחשב ולהעלות אותו בחזרה למערכת בלחיצה על .
 • לאחר מכן נוכל למשוך את סרגל הגלילה שמאלה על מנת להקליד את שאר נתוני המורה: ש"ש צפויות (פרונטליות); שעות פרטניות; שעות שהייה/תומכות; רפורמה; היקף משרה וכו'. שאר הנתונים נשמרים בצורה אוטומטית.

לאחר שכל המורים נמצאים במערכת ניתן להוסיף אילוצים:

בעמודת "אילוצי המורה" נלחץ על הוספת אילוץ וייפתח מסך האילוצים של המורים, לכל אילוץ יש לבחור אחת מתוך שלוש רמות החשיבות:

 אילוץ רך ברמה נמוכה, יכול לא להתקיים

 

 אילוץ רך ברמה גבוהה, יכול לא להתקיים

 

 אילוץ קריטי, חייב להתקיים

 

 

חזרה לתפריט הראשי 

 

  מקצועות

 

בעמוד זה נוסיף את המקצועות הנלמדים בביה"ס באחת משתי הדרכים הבאות:

 

 • ידנית – נלחץ על הוספת מקצוע חדש, נקליד את שם המקצוע ונשייך אותו לאחד מהמקצועות המופיעים בדוח מתנ"ה
  ונלחץ .

 

 • קובץ אקסל – בראש העמוד בצד שמאל יש אפשרות ל  כשהקובץ ירד, יש למלא בו את שמות המקצועות, לשמור את הקובץ במחשב ולהעלות אותו חזרה למערכת בלחיצה על

לאחר שכל המקצועות נמצאים במערכת ניתן להוסיף עבורם אילוצים:

 

נלחץ על הוספת אילוץ וייפתח מסך האילוצים של המקצועות, לכל אילוץ יש לבחור אחת מתוך שלוש רמות החשיבות:

 

 אילוץ רך ברמה נמוכה, יכול לא להתקיים

 

 אילוץ רך ברמה גבוהה, יכול לא להתקיים

 

 אילוץ קריטי, חייב להתקיים

 

 

חזרה לתפריט הראשי 

 

  שיבוצים

 

מסך השיבוצים מחולק ל-3: תכנון; "מבט על" לפי מקצוע; דוח מתנ"ה.

תכנון – נלחץ על הוספת שיבוץ חדש, נבחר לאיזו כיתה נרצה לשבץ את השיעורים, מי המורה המלמד, מהו המקצוע הנלמד, כמה שעות שבועיות ופיזור השעות הרצוי. לבסוף יש ללחוץ  על מנת לשמור את השיבוץ.         

 

       

 

 

פיצול/מיזוג כיתה – לאחר שיבוץ ראשוני (של כיתה אחת עם מורה ומקצוע), ניתן לבצע פיצול של כיתה אחת למספר מורים/מקצועות (חוגים למשל) או מיזוג של מספר כיתות לשיעור אחד (הקבצות למשל).

 

פיצול: נלחץ על עריכה בעמודת מורים/מקצועות ונראה את השיבוץ הראשוני שביצענו. ב"הוספת פעילות חדשה" נבחר מרשימה את המורה הנוסף המלמד באותו השיבוץ ולאחר מכן את המקצוע הנלמד ונלחץ על  כך ניתן להוסיף מספר מורים/מקצועות לאותה הכיתה.

 

 

מיזוג: בשיבוץ המתאים נלחץ בעמודת הכיתות על כיתוב הכיתה ותיפתח רשימה בה ניתן יהיה להוסיף עוד כיתות הלומדות את אותו השיעור.

 

 

לפי מקצוע (סדין) – לאחר השלמת הקלדת השיבוצים, ניתן לראות בעמוד זה כמה שעות שיבצנו לכל כיתה בכל מקצוע ומי המורים ששובצו:

 

 

 

מתנ"ה – מיועד לבתי ספר יסודיים.
בדוח זה תוכלו לבדוק כמה שעות שיבצתם עבור כל כיתה/שכבה מתוך ההמלצה של משרד החינוך. תוכלו לעמוד עם סמן העכבר על השורה של השעות המתוכננות (אלו ששיבצתם) ולראות כמה שעות שיבצתם עבור כל כיתה באותו המקצוע.

 

 

 

לאחר ששיבצנו שיעורים לכל המורים והכיתות נלחץ על  בתחתית המסך בצד ימין.

עם קבלת הפתרון, המערכת תעביר אותנו לשלב הבא בסרגל ההתקדמות בראש העמוד: "פתרונות אפשריים"

 

 

נוכל לעיין במערכת שנבנתה עבורנו בצד ימין של המסך תחת: היסטוריית טיוטות.

 

 

שם נוכל לסמן מערכות מועדפות ולבדוק בסימן  ה-  מהם האילוצים שלא כובדו, להחליט אם יש אילוצים שניתן להוריד בחשיבותם, לבטלם או לקבל את המערכת כפי שהיא.
במסך זה ניתן לבצע סינון לפי יום/כיתה/מורה/מקצוע על מנת לצפות במערכות מפורטות לפי אותו הפרמטר.

 

 

 

החלפה בין שיעורים - נעמוד עם העכבר על השיעור שנרצה להחליף ונלחץ על החלפה. המערכת תשקף לפנינו את השיעורים שאיתם ניתן לבצע החלפה לפי מקום פנוי ובהתחשב באילוצים שהוכתבו על ידכם.
השיעורים שניתן להחליף ביניהם יהיו פתוחים וצבועים בצבעי השכבה הרלוונטית,
בעוד השיעורים שאיתם לא ניתן להחליף יהיו חסומים ומולבנים.

 

 

 

קיבוע שיעורים – אפשרות המופיעה רק לאחר חישוב מערכת שעות אחת לפחות. באפשרותנו לקבע שיעורים שיודעים מראש מתי עליהם להתקיים. נחזור למסך  ונעמוד עם העכבר על השעה שבה נרצה לקבע את השיעור.

נלחץ על סימון ה + וייפתח חלון שבו ניתן לבחור את השיעורים ששיבצנו. נקבל תוצאות רק לשיבוצים המתאימים לאילוצים שנקבעו. כלומר, לא יופיעו שיעורים שמתנגשים עם אילוצים שנקבעו קודם לכן.

בכל מלבן יופיע בעיגול מספר הפעמים שביקשנו לשבץ את אותו השיעור, כך שלאחר קיבוע אחד נוכל לדעת כמה עוד שעות נותרו לשבץ.

 

 

 

חזרה לתפריט הראשי

 

 

  דוחות

בעמוד זה יש באפשרותכם ליצור דוחות לפי כל הפרמטרים המופיעים כבר במערכת. תוכלו, כמובן, להדפיס את הדוחות ולייצא אותם לקובצי אקסל.

 

 

חזרה לתפריט הראשי

 

 

ניהול שוטף


לאחר חישוב מערכת השעות הסופית, בצד ימין של המסך יופיע תפריט פעולות, שם נוכל לבחור באפשרות הפוך למערכת שוטף.

 

 

המערכת שבנינו תשוכפל נכון לשבוע הנוכחי שאנו נמצאים בו ונעבור בסרגל ההתקדמות למצב ניהול שוטף.

 

 

 

כאן נוכל לצפות באילוצי המורה המשובץ ולבצע החלפה של המורה במקרה של היעדרות (חד פעמית/ממושכת). השינויים יישמרו רק לתאריכים הנבחרים ולא ישפיעו על המערכת הכוללת שנבנתה קודם לכן.

 

חזרה לתפריט הראשי

 

שלח לנו מייל