מדיניות פרטיות

מעודכן:  25.3.2019

נתיב מערכות מכבדת את פרטיותך ולכן מחויבת להגן עליה. נתיב מערכות נותנת הצהרה זו בעניין פרטיות מקוונת על מנת שתהיה מודע למדיניות ולשיטות של נתיב מערכות בתחום הפרטיות, ולבחירה שלך לגבי אופן איסוף המידע אודותיך והשימוש בו.

הצהרת פרטיות זאת חלה על כל אתרי האינטרנט והמתחמים שבבעלות נתיב מערכות או המופעלים על ידה.

 

כללי 

ההצהרה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסת גם לנשים.

על הצהרה זאת ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בהצהרה ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו. נתיב מערכות מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. נתיב מערכות אינה אחראית למקרה שנעשה שימוש באתר ממדינה אחרת שאינה נותנת תוקף להצהרה זאת.

סוגי המידע שאנו אוספים

הצהרת פרטיות זאת חלה על מידע אישי ומידע לא אישי.

 

מידע אישי 

מידע אישי הוא מידע הקשור בשמך. נתיב מערכות עושה שימוש במידע אישי על מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך, ולספק לך שירות טוב יותר. אם תבחר לספק לנו מידע אישי, הוא ישמש אך ורק לצורך הקשר של נתיב מערכות איתך. נתיב מערכות לא תמכור, תשכיר או תחכיר את המידע האישי שלך לאחרים.

סוגי המידע האישי שתספק לנו בדפי אינטרנט שונים של נתיב מערכות עשויים לכלול שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, זיהוי משתמש וסיסמאות, דרך מועדפת ליצירת קשר, רקע תעסוקתי, השכלה, תחומי העניין האישיים או המקצועיים שלך. מטרת איסוף המידע האישי הינה שיפור האתר, התאמת תכניו לצרכיך ולתחומי העניין שלך, להודיע לך על עדכונים הרלבנטיים לגביך, ולאפשר לך גישה לחלקים באתר שהגישה אליהם מוגבלת לבעלי סיסמאות וחשבונות משתמש.

 

מידע לא אישי 

מידע לא אישי הוא מידע אודות שימוש והפעלת שירות שאינו מקושר לזהותך. נתיב מערכות אוספת ומנתחת מידע לא אישי על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באתר נתיב מערכות .

המידע הלא אישי שאנו אוספים עשוי לכלול את הדפים בהם ביקרת באתרי נתיב מערכות , כתובות URL ייחודיות בהן ביקרת באתר נתיב מערכות , סוג הדפדפן שלך וכתובת ה-IP שלך. רוב המידע הלא אישי נאסף באמצעות קובצי cookie ("עוגיות") או טכנולוגיות ניתוח אחרות. דפי האינטרנט של נתיב מערכות עשויים להשתמש בעוגיות, באלומות אינטרנט (Web beacons) ובטכנולוגיות אחרות לצורכי ניתוח המידע ולשירותי התאמה אישית. השימוש בטכנולוגיות האמור לעיל אינו נעשה לצורך גישה למידע אישי שלך אלא לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר נתיב מערכות על חלקיו השונים.

 

כללי 

לעיתים תעסיק נתיב מערכות חברות צדדים שלישיים באספקת שירותים של עדכון האתר, דיוור ישיר או משלוח הודעות למנויי האתר. במקרים כאלה, נספק לאותן חברות את המידע הדרוש להן לאספקת השירותים ונאסור עליהן להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת.

המידע שלך עשוי להישמר בשרתים במדינת ישראל או לפי בחירת נתיב מערכות , במדינה אחרת, ואתה מסכים מראש להעברת המידע למדינה אחרת לצורך שמירתו, בכפוף לכללי אבטחת המידע המפורטים בהצהרה זאת.

 

קישור לאתרים של צדדים שלישיים 

לנוחיותך, עשויים אתרי נתיב מערכות לספק קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אם תיגש לקישורים אלה, תעזוב את אתר נתיב מערכות . איננו מאשרים אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים או יוצרים מצגים כלשהם לגביהם. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים בלתי קשורים ל- נתיב מערכות אינו מכוסה על-ידי הצהרת הפרטיות של נתיב מערכות . מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני מסירת מידע אישי שלך. ישנם צדדים שלישיים העשויים לחלוק את המידע האישי הנמצא ברשותן עם נתיב מערכות ; על שיתוף כזה חלה מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

 

הגנה על מידע אישי של ילדים 

האתר מיועד בחלקו לציבור הרחב ובחלקו למשתמשים אשר קיבלו חשבון משתמש וסיסמא. נתיב מערכות אינה אוספת במודע מידע אישי מילדים.

 

אופן השימוש במידע שלך 

נתיב מערכות עושה שימוש במידע האישי שלך על מנת לספק לך שירותים ועל מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך. אנו נשתמש במידע אודותיך על מנת להפנות אליך מידע רלבנטי, לענות על שאלות, ולעדכן אותך בדבר שירותים. מעת לעת אנו עשויים להשתמש במידע אודותיך על מנת להתקשר אליך לשם עריכת סקרים או לצרכים אחרים. אנו ניתן לך הזדמנות לבחור את ההעדפות הפרטיות שלך בנוגע להתקשרויות מסוג זה (ראה סעיף "העדפות הפרטיות שלך והבחירה לחלוק או שלא לחלוק את המידע"). מידע אישי הנאסף במקוון עשוי להיות משולב עם מידע שתספק ל- נתיב מערכות באמצעות מקורות אחרים.

מידע לא אישי נאסף לצורכי דיווח אודות השימוש באתר נתיב מערכות , ביצועי האתר ויעילותו. מידע זה משמש לשיפור האתר ותוכנו.

 

עם מי נחלוק את המידע שלך 

נתיב מערכות לא תמכור את המידע האישי שלך, לא תשכירו ולא תחכירו לאחרים. נתיב מערכות לא תחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים למעט כאמור לעיל, אלא במענה לפניותיך או אם נתיב מערכות תחוייב לגלות מידע אישי על-פי דין או צו של בית משפט.

במקרה של מיזוג או שינוי מבנה של נתיב מערכות או פעילותה, עשוי המידע האישי שלך לעבור לגוף הממוזג או הרוכש. היה ויתרחשו מיזוג או רכישה כאמור, תעשה נתיב מערכות כל מאמץ סביר על מנת להודיע לך במקרה שתחלוק עם הישות המתמזגת או הרוכשת את המידע האישי שלך, כולו או חלקו, על מנת שתוכל להמשיך לשרתך.

 

העדפות פרטיות שלך והבחירה שלא לחלוק את המידע 

נתיב מערכות לא תעשה שימוש במידע אישי שלך למטרה אחרת מלבד זו שצוינה בעת שמסרת את המידע שלך. באפשרותך לקבל דיוור ישיר והודעות שיווקיות ככל שתהיינה. אנא ציין את ההעדפות שלך על ידי פנייה לפי פרטי "צור קשר" בסוף הצהרה זו.

 

המידע אודותיך וצדדים שלישיים 

שירותים מסוימים של נתיב מערכות קשורים לשירותים של צדדים שלישיים בלתי קשורים. לא נחלוק את המידע האישי שלך עם אותם צדדים שלישיים אלא אם תבחר בכך.

 

אבטחת המידע האישי 

נתיב מערכות מחוייבת לאבטחת המידע שהנך מספק לה ולשם כך נקבעו על ידה נוהלים לאבטחת מידע. נתיב מערכות משתמשת בטכנולוגיות ובנוהלים שונים לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים.

 

שינויים בהצהרה זאת 

יתכנו עדכונים להצהרת נתיב מערכות בעניין פרטיות מקוונת. עדכונים יפורסמו באתר כעדכון למסמך זה בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את ההצהרה המעודכנת, שכן היא המחייבת ממועד העדכון ואילך. על עדכונים מהותיים בהצהרה זאת תיידע אותך נתיב מערכות על ידי פרסום הודעה באתר נתיב מערכות .

 

צור קשר 

אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא שלח אותן לכתובת הבאה:

support@nativ.systems