צפיה בדמו מערכת נתיב

תוכנת חופשה נעימה לשיבוץ תלמידים

תוכנת 'חופשה נעימה' הינה תוכנה ייחודית לשיבוץ אוטומטי של תלמידים לכיתות ולקבוצות.

התוכנה מותאמת במיוחד למעברים השונים; בין הגן לכיתה א', בין היסודי לחטיבת הביניים ובין החטיבה לתיכון.

התוכנה משווקת בשנתיים האחרונות ועשרות בתי ספר משתמשים בה בהצלחה מרובה.

השיבוץ יתבצע בהתאם לקריטריונים שיוגדרו מראש ע"י המשתמש, כגון בנים/בנות, רמת לימודים, רמת התנהגות, בי"ס מוצא וכו', כך שלמשתמש תהיה שליטה מלאה על הנתונים ותהליך השיבוץ.

השיבוץ יבטיח, שכל תלמיד ישובץ עם חבר אחד לפחות. מצד שני, לא ישובצו שני תלמידים באותה כיתה, כאשר המחנכת של בית ספר המוצא ממליצה למנוע זאת. בחירת החברים יכולה להתבצע באמצעות אתר אינטרנט המותאם גם לשימוש בסמארטפון.

שלח לנו מייל