מכתב ללקוחות בנושא פרופיל משוקלל

שלום רב,

החל משנה"ל תשע"ז מחשב משה"ח פרופיל משוקלל ולא פרופיל שנתי, המשמעות הינה כי כל שינוי שחל במהלך שנה"ל בתחום של דרגה, משרה, והיקף העסקה ארצי משפיעים על החישוב החל מתאריך העדכון במשה"ח ולא כבעבר (מתחילת שנת הלימודים).

מערכת נתיב לחישוב פרופיל התאימה את עצמה לחישוב המשוקלל של משה"ח ותוכל לקחת בחשבון שינויים שיחולו לאורך השנה בהיקף משרה מוסדי או ארצי ובדרגה.

כמו כן במידה ותהיה חריגה בהיקף משרה במוסד או ברמה הארצית, תדע המערכת להוריד את ההיקף לחישוב בהתאם להיקף המשרה המקסימלי המאושר.

לצורך החישוב המשוקלל יהיה עליכם לעדכן ידנית שינויים למורים שעודכנה דרגתם במהלך השנה ו/או עודכנה משרתם וכן את ההיקף המקסימלי שאושר:

  1. עדכון דרגה: במקרים בהם למורה משתנה הדרגה במהלך השנה וקיימת תקופה בה מוכרת לו דרגה אחת ובהמשך השנה מעודכנת דרגה אחרת יהיה עליכם להכניס ידנית את התקופה והדרגה (הסבר מפורט יהיה באתר נתיב).
  2. עדכון היקף משרה במוסד – במקרה ומורה משנה משרתו במוסד במהלך שנת הלימודים , יהיה עליכם לפרט את השינויים לפי התקופות השונות (מערכת נתיב תדע תמיד לקרוא את התקופה האחרונה וההנחה תהיה שההיקף האחרון ימשך עד סוף שנה"ל, אלא אם תעדכנו אחרת). גם במקרה שמורה עוזב או מצטרף האמצע שנה יהיה צורך לעדכן ידנית.
    חודשי הקיץ יחושבו על פי היקף ממוצע.
  3. עדכון היקף משרה ארצי – עליכם לברר אם המורים מלמדים במקומות נוספים ולעדכן במערכת את ההיקף הארצי שמלמד המורה והאם המשרה הנוספת הינה ב"אופק" או לא.
  4. עדכון אישור חריגה מקסימלית – למורים שאושרה חריגה מיוחדת מהיקף המשרה, יהיה עליכם להזין את ההיקף החריג שאושר, בכדי שנוכל להתאים "היקף לחישוב פרופיל".

       אנחנו מודים לכם מראש על הסבלנות וממשיכים לעדכן ולהתעדכן עבורכם כל הזמן.

                                       שתהיה שנת לימודים מוצלחת לכולם

                                                                                                צוות נתיב