צפיה בדמו מערכת נתיב

פרופיל ורמת שירות של ביה"ס

נתיב מערכות מתמחה במתן ייעוץ וליווי בנושא פרופיל מורים ורמת שירות עבור בתיה"ס.

ליווי מקצועי של דיווח מצבת המורים ורמת השירות מאפשר מיצוי מלוא פוטנציאל ההכנסות המגיעות לביה"ס ממשה"ח עבור נושאים אלו.

נתיב מערכות פיתחה מערכת לניהול פרופיל המורים ורמת השירות הבית ספרי.

באמצעות מערכת זו ניתן לשלוט באופן מלא על השלכות כלכליות וכספיות הנובעות משינוי במצבת המורים ונותני השירות למיניהם.

שלח לנו מייל