אודות המשרד

  • נתיב מערכות ניהול הינה שותפות בעלת ידע רב ומוניטין בתחום הייעוץ הכלכלי והתקציבי למוסדות חינוך. לשותפות מאות לקוחות ברחבי הארץ ופועלת במרבית העיריות והרשויות המקומיות.
  • חברת נתיב מערכות מנוהלת ע"י איתן היימן, כלכלן מומחה לכלכלת חינוך. 
  • ביכולתה של נתיב מערכות להציע מגוון רחב של שירותים בתחום הייעוץ הכלכלי ובכלל זה - כל הכנסות הבעלות ממשרד החינוך על כל היבטיה, לגני ילדים, בתי"ס יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות, בבעלות עיריות, רשויות מקומיות, רשתות חינוך ובעלויות פרטיות.
  • נתיב מערכות מונה כ- 25 עובדים. התקשורת בצוות מושתתת על יחסים בין אישיים לא רשמיים. הארגון מעסיק מומחים בתחומי הכלכלה, ראיית חשבון, הנהלת חשבונות, שכר ואדמיניסטרציה.
  • בנתיב מערכות מערכת היחסים עם הלקוח חשובה לנו ביותר. הצוות שלנו יוצר קשר אישי והדוק עם הלקוחות, והאמון ההדדי, הפתיחות וחשיפת המידע הינם תנאי הכרחי להצלחת העבודה המשותפת.
  • נתיב מערכות חרטה על דיגלה את המטרה להתאים את המשאבים הכלכליים ליעדים הפדגוגיים של הארגון החינוכי.
  • תכנון וארגון נכון של מערכת התקציב הבית ספרית מאפשרים מעקב ובקרה על מפתחות התקצוב של משרד החינוך, זאת לצד יצירת כלי ניהול לניתוח וקבלת החלטות המשפיעות על התחום הפדגוגי ומניעת גירעונות כספיים המכבידים על ביה"ס והרשות המקומית. תקצוב, בקרה ודיווח נכונים מאפשרים הגדלת התקבולים ממשה"ח וניצול יעיל של המשאבים הכספיים העומדים לרשות ביה"ס.
    לנתיב מערכות הידע, היכולת, הניסיון והכלים לתת מענה איכותי ומקצועי ולהתאים את עבודתה לצרכי הלקוח.