קישורים - משרד החינוך

 • אתר משרד החינוך - האתר הרשמי של משה"ח. באתר זה תוכלו למצוא מידע רב ממשה"ח: אתרי משה"ח, שירותים, מאגרי מידע, חוזרים ונהלים, ועוד ועוד.
 • מית"ר - מידע על תשלומים לרשויות, בעלויות ובתי ספר. דוח שכר לימוד, דוח תוספות למוסדות, דוח שרתים ומזכירים, דוח עולים חדשים, דוח אכלוס כיתות, ריכוז תשלומים למוטוב / למוסד, ועוד...
 • מערכת עוש"ר (עובדי הוראה שאינם רשמיים) - קליטת מצבת עובדי הוראה כפי שדווחה ע"י המוסד, דוח שגויים לטיפול, דוח נתוני כ"א (דרגות, וותקים, גמולים ועוד), דוח מענק יובל, ועוד.
 • מערכת שוה"ם - שאילה והשאלת מורים - דיווח איחוד משכורות לעובדי הוראה המאחדים את משכורתם בבעלות. שימו לב, הכניסה למערכת זו עם סיסמת המוטב בלבד!
 • מערכת מצבת תלמידים - מצבת תלמידים ממוחשבת המדווחת על ידי בית הספר, נקלטת ב"מערכת תלמידים" במשרד החינוך. כלל בתי הספר מחויבים לדווח מצבת למשרד. הדיווח משמש בסיס לתהליכי הקצאת שעות ותקציבים לבתי הספר, וכן למידע עדכני לכל המערכות הממוכנות במשרד, כגון מוסדות, תקן, מניעת נשירה, בחינות, תשלומים, כוח אדם בהוראה ועוד.
 • מנבסנט - מערכת לדיווח מצבת עובדי ההוראה.
 • פורטל מוסדות חינוך (שער) - הפורטל  הינו שולחן עבודה לשירות מנהלי בתי הספר ובעלי תפקידים נוספים, קל ונוח לשימוש. מטרות הפורטל הן שיפור השירות לבתי הספר והעמדת כלים לתכנון וקבלת החלטות ניהוליות מבוססות מידע (הן מינהלי והן פדגוגי).
 • משכית (שיבוץ) - שיבוץ כל המורים המועסקים ע"י משה"ח (חט"ב+חט"ע). החל משנה"ל תשע"ד - שיבוץ שעות מורי הבעלות המועסקים בחט"ב.
 • מערכת רמת שירות - לדיווח רמת שירות של ביה"ס. טפסי העסקת יועצים ורכזי החינוך החברתי, דוח רמת שירות לפני/אחרי שליחה, דוח חישוב רמת שירות, ועוד.
 • תקנט - תקני חטיבת הביניים במוסד.
 • מדב"ס (מערכת דיווח בית ספרית) - הזנת נתוני עובדי ההוראה המקבלים שכרם ממשה"ח, ואישורים ע"י מפקחי משה"ח לצורך תשלום שכר.
 • עוז לתמורה - האתר של רפורמת עוז לתמורה.
 • אופק חדש - האתר של רפורמת אופק חדש.
 • מאגר חוזרי מנכ"ל - כל חוזרי המנכ"ל שיצאו עד היום.
 • טפסים - טפסים של החשבות 
 • אתר ארגון המורים
 • אתר הסתדרות המורים
 • טלפונים - רשימת טלפונים שפרסם משה"ח לכל נושא