צפיה בדמו מערכת נתיב

קישורים - משרד החינוך

 • אתר משרד החינוך - האתר הרשמי של משה"ח. באתר זה תוכלו למצוא מידע רב ממשה"ח: אתרי משה"ח, שירותים, מאגרי מידע, חוזרים ונהלים, ועוד ועוד.
 • מית"ר - מידע על תשלומים לרשויות, בעלויות ובתי ספר. דוח שכר לימוד, דוח תוספות למוסדות, דוח שרתים ומזכירים, דוח עולים חדשים, דוח אכלוס כיתות, ריכוז תשלומים למוטוב / למוסד, ועוד...
 • מערכת עוש"ר (עובדי הוראה שאינם רשמיים) - קליטת מצבת עובדי הוראה כפי שדווחה ע"י המוסד, דוח שגויים לטיפול, דוח נתוני כ"א (דרגות, וותקים, גמולים ועוד), דוח מענק יובל, ועוד.
 • מערכת שוה"ם - שאילה והשאלת מורים - דיווח איחוד משכורות לעובדי הוראה המאחדים את משכורתם בבעלות. שימו לב, הכניסה למערכת זו עם סיסמת המוטב בלבד!
 • מנבסנט - מערכת לדיווח מצבת עובדי ההוראה.
 • משכית (שיבוץ) - שיבוץ כל המורים המועסקים ע"י משה"ח (חט"ב+חט"ע). החל משנה"ל תשע"ד - שיבוץ שעות מורי הבעלות המועסקים בחט"ב.
 • מערכת רמת שירות - לדיווח רמת שירות של ביה"ס. טפסי העסקת יועצים ורכזי החינוך החברתי, דוח רמת שירות לפני/אחרי שליחה, דוח חישוב רמת שירות, ועוד.
 • תקנט - תקני חטיבת הביניים במוסד.
 • מדב"ס (מערכת דיווח בית ספרית) - הזנת נתוני עובדי ההוראה המקבלים שכרם ממשה"ח, ואישורים ע"י מפקחי משה"ח לצורך תשלום שכר.
 • עוז לתמורה - האתר של רפורמת עוז לתמורה.
 • אופק חדש - האתר של רפורמת אופק חדש.
 • מאגר חוזרי מנכ"ל - כל חוזרי המנכ"ל שיצאו עד היום.
 • טפסים - טפסים של החשבות 
 • אתר ארגון המורים
 • אתר הסתדרות המורים
 • טלפונים - רשימת טלפונים שפרסם משה"ח לכל נושא

שלח לנו מייל