צפיה בדמו מערכת נתיב

בניית משרות מורים לשכר

חברת נתיב מערכות פיתחה מודול של בניית משרות מורים לשכר

 

בניית משרות מורים לשכר-

באמצעות המערכת ניתן לבנות את משרות המורים לטובת דיווח לתשלום שכר, וכמו כן, ניתן באמצעותה לחשב גמולים להם זכאים המורים בגין משרתם. ניתן להפיק דוח מרכז של כל הנתונים. 

שלח לנו מייל