צפיה בדמו מערכת נתיב

בסיס הקמת הדיווח תשע"ח

חוברת הקמת בסיס הדיווח תשע"ח

חוברת הקמת בסיס הדיווח המלאה

 

לנוחיותכם חילקנו את החוברת לפי הפרקים:

 

תאריכים לדיווח:

מצבת מורים

* דיווח מעודכן לתשע"ח  - עד 31.11.2017

* טיפול בשגיאות קליטה ודיווח - עד 31.12.2017

* הגשת דו"ח קליטה חתום ע"י רו"ח - 31.1.2018

* הגשת דו"ח קליטה חתום ע"י רו"ח (במידה ויהיו שינויים) - 3.5.2018

 

רמת שירות

* פתיחת מערכת רמת שירות לדיווח - 30.9.17

* תאריך אחרון לדיווח רמת שירות - 31.12.17

חומרי הדרכה מתשע"ז (דיווח עובדי הוראה במנבסנ"ט):

בנושא רמת השירות - משה"ח מדגיש כי מוסדות שלא יעבירו ממשק למשה"ח כנדרש, יחשבו עבורם את ברירת המחדל הנמוכה של רמת השירות (מינימום).

 

בירורים בנושא רמת השירות יש לפנות אל מר אמנון לוי לטל' 02-5603866

ביה"ס של המינהל ההתיישבותי יפנו אל מר יהושוע צדוק טל'- 03-6898818/9

 

 

 

שלח לנו מייל