צפיה בדמו מערכת נתיב

בסיס הקמת הדיווח תשע"ז

חומרי הדרכה (דיווח עובדי הוראה במנבסנ"ט):

חוברת הקמת בסיס הדיווח בחט״ע - תשע"ז:

 פתיח

 פרק א': מצבת תלמידים

 פרק ב': מצבת מוסדות בחינוך העל יסודי לשנת התשע"ז

 פרק ג': חינוך מיוחד

 פרק ד': מצבת עובדי הוראה בחטיבה העליונה

 פרק ה': רמת השירות

    נספח מיוחד: טבלת השגיאות (שימו לב - 3 טבלאות לפי גורם מטפל)

 

לוחות זמנים לדיווח מצבת עובדי הוראה לשנה"ל תשע"ז:

  • דיווח מעודכן לתשע"ז -                  עד 30.11.2016
  • טיפול בשגיאות קליטה ודיווח -          עד 30.12.2016
  • הגשת דו"ח קליטה חתום ע"י רו"ח -   עד 31.1.2017 
  • הגשת דו"ח קליטה חתום ע"י רו"ח (במידה ויהיו שינויים) - עד 3.5.2017

 

לוחות זמנים מערכת רמת שירות:

  • אתר מערכת רמת שירות יפתח לדיווח ב- 30.9.2016
  • התאריך האחרון לדיווח רמת השירות נקבע ליום 31.12.2016

משה"ח מדגיש כי מוסדות שלא יעבירו ממשק למשה"ח כנדרש, יחשבו עבורם את ברירת המחדל הנמוכה של רמת השירות (מינימום).

 

בירורים בנושא רמת השירות יש לפנות אל מר אמנון לוי לטל' 02-5603866

ביה"ס של המינהל ההתיישבותי יפנו אל מר יהושוע צדוק טל'- 03-6898818/9

 

 

 

שלח לנו מייל